Vejledninger

Her kommer forskellige vejledninger til digitale læremidler

– se Søg smart

– se Skolebibliotekernes kontor

– se BIBgame

– se Mit CFU

– se E-bøger

– se Gratisbøger