Fagbøger Gyldendal

Fagbøger Gyldendal

Læringscentret har købt abonnement på fagbog.gyldendal.dk Fagbog.gyldendal.dk henvender sig til elever på alle klassetrin inden for stort set alle fag i grundskolen. Eleverne kan her læse om alverdens emner i de mere end 100 fagbøger, som ligger online på portalen. Bøgerne spænder bredt indholdsmæssigt, så både elevernes interesselæsning og læsning med et fagligt sigte bliver tilgodeset. En læselog gør det muligt for eleven at sætte mål for egen læsning. Samtlige bøger på portalen er indlæst af professionelle skuespillere, hvilket sikrer en god læse- og lytteoplevelse. Faglig læsning – opgaver til alle bøger På portalen er der tilknyttet opgaver til faglig læsning, og fx serien De små fagbøger har fået nye FØR, UNDER og EFTER læsnings-opgaver. De kan løses digitalt, eller de kan printes ud. I mange af serierne kan eleverne vælge mellem flere opgavesæt på forskellige niveauer, hvilket sikrer differentiering og tilgodeser forskellige elevtyper. Under fanebladet ARKIV finder du desuden printbare pdf’er med opgaver til de mere end 350 bøger, der er blevet udgivet i fysisk form inden for serierne: Fagfilur, Første Fakta, Faktisk!, Dyr i…, De små fagbøger og De store fagbøger. Arkivet opdateres med opgaver til nye bøger, der udkommer i de forskellige serier. Skriveværkstedet – faglig skrivning fagbog.gyldendal.dk sikrer en tæt kobling mellem faglig skrivning og læsning og giver eleverne rig mulighed for at arbejde fagligt og kreativt med fagbøger. Skriveværkstedet medtænker principper fra den nyeste skriveforskning, inddrager flipped learning og omfatter Forfatter-kursus, Anmelder-redskab og et SkoleTube-univers, hvor eleverne er producenter og prøver kræfter med bl.a. multimodale produktioner. Alle dele af skriveværkstedet er stilladseret og tilrettelagt med modeltekster og elevhenvendte instruktioner....
Gyldendal

Gyldendal

Tretten nye bøger er kommet med i det digitale bibliotek, og nu finder du også nye opgaver til serien Gyldendal VIDEN. De nye opgaver sætter fokus på faglig læsning og projektarbejde. Husk også, at portalens arkiv løbende opdateres med opgaver til alle de nye udgivelser i fagbogsserierne – følg med under Nyt på fagbog.gyldendal.dk . Læs...
Fagbøger Gyldendal – gratis adgang resten af året

Fagbøger Gyldendal – gratis adgang resten af året

Skal du i gang med projektarbejde, emnearbejde eller har du bare brug for en fagbog, så læs her: Her finder du: En introduktion til tankerne bag fagbog.gyldendal.dk En præsentation af indholdet på de forskellige faneblade på portalen: Bibliotek Faglig læsning – herunder lærervejledninger til arbejdet med faglig læsning inden for de enkelte fagbogsserier. Skriveværksted – herunder lærervejledninger til de tre delområder, som skriveværkstedet består af: Forfatter-kursus, Anmelder-redskab, SkoleTube-univers. Læselog Arkiv Overblik over de seks fagbogsserier, som findes i digital form på portalen. Inspiration til udvalgte funktionelle apps, som lærer og elever kan anvende i arbejdet med fagbøger. FAQ med spørgsmål og svar vedrørende teknisk support....
Prøveperiode fagbøger Gyldendal

Prøveperiode fagbøger Gyldendal

Få gratis adgang til mere end 100 digitale fagbøger! Fagbog.gyldendal.dk er Gyldendals nye fagbogsportal, som indeholder mere end 100 forskellige digitale fagbøger fra Gyldendals kendte fagbogsserier – fx De små fagbøger og De store fagbøger – om alt fra elefanter til 1. verdenskrig. Vi fejrer lanceringen af vores nye, omfattende fagbogsportal, fagbog.gyldendal.dk, ved at give GRATIS adgang til alle herlighederne resten af 2015. Herefter får du halv pris på abonnement til og med 3 Meget mere end bøger… Fagbog.gyldendal.dk byder på meget mere end læsestof. Fx er samtlige fagbøger indlæst af professionelle skuespillere. Der er skriveværksted med bl.a. forfatterkursus, hvor forfatteren Troels Gollander i en række små videoer gennemgår skriveprocessen trin for trin og lægger op til konkrete skriveøvelser. I SkoleTube-universet kan eleverne lave deres egne multimodale produktioner, og i læseloggen kan de registrere deres læsning og se, hvor meget de har læst i en given periode. Og så er der selvfølgelig lærervejledning og masser af spændende opgaver. Klik her: http://www.fagbog.gyldendal.dk/ Nyhedsbrev: KLIK HER  ...
De små og store fagbøger

De små og store fagbøger

På www.fagliglaesning.dk finder du alle opgaver og aktiviteter til Gyldendals velkendte, faglige serier til 1.-7. klasse: Første Fakta, faktisk!, De små fagbøger, De store fagbøger og Dyr. Det giver overblik og letter arbejdet med at planlægge faglige læsekurser. Med opgaver til over 250 faglige titler kommer du aldrig til at savne materiale til faglig læsning i din klasse. Hvert år udkommer der nye titler, så du vil løbende finde nyt materiale på www.fagliglaesning.dk, lige til at downloade. Uni-login Vi giver adgang til vores online-undervisningsmaterialer via Uni-login. Vejledning til de store fagbøger: De store fagbøger – en vejledning til opgaverne Opgaverne til De store fagbøger har til formål at styrke elevernes faglige læseprocesser. Nogle aktiviteter har til formål at klæde eleven på til læseopgaven. De kaldes før-læseaktiviteter. En aktiv målrettet læser er bevidst om sit læseformål, har vurderet om teksten er velegnet i forhold til læseformålet, overvejer styrker og svagheder i sin forhåndsviden om tekstens emne og bruger denne viden til at aktivt at udbygge svage, faglige områder eller søge ny viden. Formålet med at læse fagtekster er oftest at lære nyt, fordi man skal bruge denne viden i faglige sammenhænge eller formidle den til andre. En række aktiviteter har til formål at styrke elevens faglige ordkendskab og hjælpe eleven med at fokusere på tekstens centrale informationer og huske disse. Disse aktiviteter kaldes under- og efter-læseaktiviteter. Hvert opgavesæt til De store fagbøger er på 10-15 sider og opdelt i en A-, B- og C-del (med hhv. før-, under- og efter-læseaktiviteter) samt en ekstraopgave. A. Før jeg læser bogen Formål: Opgaverne i denne del har til formål at klæde eleven på...