Læseflow

Læseflow

LÆSEFLOW Læseflow er et niveaudelt læsekursus for 3. klasse. Hvorfor vælge Læseflow? Den internationale undersøgelse af elevers læsekompetencer i 3. og 4. klasse, PIRLS, peger på nødvendigheden af at differentiere læseundervisningen i 3. klasse, fordi der er stor...
Sammen om læsning

Sammen om læsning

Læring og Udvikling har gennemført forskningsprojektet READ i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og VIA University College. Projektet har haft til formål at undersøge, hvorvidt en relativ enkel indsats kan højne forældrenes...
Flydende læsning i praksis

Flydende læsning i praksis

Denne bog giver konkrete og udførlige metoder til træning af flydende læsning i indskolingen og på mellemtrinnet. Når først eleverne har knækket læsekoden, er det afgørende for den videre læseforståelse, at læsningen automatiseres, så eleverne opnår hurtig, præcis og...