Naturfagsprøven 7. – 9. klasse

Naturfagsprøven 7. – 9. klasse

Naturfagsprøven 7. - 9. klasse Gyldendal Fællespakke Holstebro. Udløber dec.2019   Beskrivelse Naturfagsprøven Med naturfagsprøven.gyldendal.dk er du dækket ind hvad angår faglige tekster, praktiske øvelser, evaluerende opgaver, diskussionsoplæg og forslag til ekskursioner. Portalen rummer desuden flere opslagsværker. Gå til...
Natur-teknologi 1. – 3. klasse

Natur-teknologi 1. – 3. klasse

Natur-teknologi 1. - 3. klasse Gyldendal Fællespakke Holstebro. Udløber dec.2019       Beskrivelse Denne portal i natur/teknologi er måske dit første møde med naturfag i grundskolen. Vi har derfor lavet en portal, der er overskuelig, forståelig og interessant. Her er tekster, animationer, tegninger og opgaver til faget. Portalen er delt op i forløb til 1.-2. klasse og forløb til 3. klasse. God arbejdslyst med faget. Gå til...
Fagbøger Gyldendal

Fagbøger Gyldendal

Fagbøger - fagbog.gyldendal Gyldendal. Udløber dec. 2019 Fagbog.gyldendal.dk henvender sig til elever på alle klassetrin inden for stort set alle fag i grundskolen. Eleverne kan her læse om alverdens emner i de mere end 100 fagbøger, som ligger online på portalen. Bøgerne spænder bredt indholdsmæssigt, så både elevernes interesselæsning og læsning med et fagligt sigte bliver tilgodeset. En læselog gør det muligt for eleven at sætte mål for egen læsning. Samtlige bøger på portalen er indlæst af professionelle skuespillere, hvilket sikrer en god læse- og lytteoplevelse. Faglig læsning – opgaver til alle bøger På portalen er der tilknyttet opgaver til faglig læsning, og fx serien De små fagbøger har fået nye FØR, UNDER og EFTER læsnings-opgaver. De kan løses digitalt, eller de kan printes ud. I mange af serierne kan eleverne vælge mellem flere opgavesæt på forskellige niveauer, hvilket sikrer differentiering og tilgodeser forskellige elevtyper. Under fanebladet ARKIV finder du desuden printbare pdf’er med opgaver til de mere end 350 bøger, der er blevet udgivet i fysisk form inden for serierne: Fagfilur, Første Fakta, Faktisk!, Dyr i…, De små fagbøger og De store fagbøger. Arkivet opdateres med opgaver til nye bøger, der udkommer i de forskellige serier. Skriveværkstedet – faglig skrivning fagbog.gyldendal.dk sikrer en tæt kobling mellem faglig skrivning og læsning og giver eleverne rig mulighed for at arbejde fagligt og kreativt med fagbøger. Skriveværkstedet medtænker principper fra den nyeste skriveforskning, inddrager flipped learning og omfatter Forfatter-kursus, Anmelder-redskab og et SkoleTube-univers, hvor eleverne er producenter og prøver kræfter med bl.a. multimodale produktioner. Alle dele af skriveværkstedet er stilladseret og tilrettelagt med modeltekster og elevhenvendte instruktioner.   Gå til...
NaturTeknikfaget

NaturTeknikfaget

NaturTeknikfaget indskoling Clio. Udløber 29.juli 2018 NaturTeknikfaget.dk I menupunkterne til venstre kan du læse mere om tankerne bag NaturTeknikfaget.dk, portalens struktur samt artiklernes opbygning og indhold. Der er forslag til, hvordan du kan bruge portalen optimalt og komme med input til den videre udvikling af den. Derudover kan du læse om, hvordan NaturTeknikfaget.dk afspejler Fælles Mål 2009. Til sidst finder du en læsevejledning, der er en introduktion til, hvad du finder på siderne.     Gå til...