Religion 1. – 3. klasse

Religion 1. – 3. klasse

Religion 1. - 3. klasse Gyldendal Fællespakke Holstebro   Beskrivelse Religion1-3.gyldendal.dkPå religion1-3.gyldendal.dk findes en række forløb, der alle kan afvikles på to lektioner/et modul. Forløbene er tilrettelagt på basis af elevernes evne til at fastholde interessen og dermed motivationen til at arbejde med indholdet. Forløbene på portalen inddrager stof fra alle fire kompetenceområder til faget kristendomskundskab på grundlag af forenklede Fælles Mål (dec. 2014): Livsfilosofi og etik Bibelske fortællinger Kristendom Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Undervisningsministeriets vejledning for faget angiver ikke kompetencemål for kompetenceområdet Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser til trinforløbet 1.-3. klasse. Forløbene rummer dog stof til dette kompetenceområde såvel som forslag til læringsmål til disse. Derved skaber portalen et fagligt og pædagogisk grundlag for, at den enkelte lærer kan inddrage stof fra dette kompetenceområde i første trinforløb. De enkelte forløb Hvert af de enkelte forløb er forsynet med forslag til læringsmål til eleverne samt vejledninger til lærere, der lægger op til en differentiering af undervisningen på hvert af de tre klassetrin. Forløbene kan bestå af en videofilm, illustration plus elevtekst og forskellige typer af film. Desuden findes der forskellige typer af opgaver til alle forløbene, som giver mulighed for at differentiere løsningen af heraf over for den enkelte elev. Gå til...
Natur-teknologi 1. – 3. klasse

Natur-teknologi 1. – 3. klasse

Natur-teknologi 1. - 3. klasse Gyldendal Fællespakke Holstebro       Beskrivelse Denne portal i natur/teknologi er måske dit første møde med naturfag i grundskolen. Vi har derfor lavet en portal, der er overskuelig, forståelig og interessant. Her er tekster, animationer, tegninger og opgaver til faget. Portalen er delt op i forløb til 1.-2. klasse og forløb til 3. klasse. God arbejdslyst med faget. Gå til...
SmartMat

SmartMat

SmartMat Gyldendal Fællespakke Holstebro   SmartMat er et adaptivt træningssite, hvor systemet tilpasser sig den enkelte elevs niveau. SmartMat dækker 0.-6. klasse. På hvert klassetrin er der forskellige emner med tilhørende delemner og læringsmål. Du kan se en oversigt over emnerne i nedenstående. Du har som lærer mulighed for at få en oversigt over, hvilket niveau den enkelte elev er på. Du kan printe en elevrapport, som giver en fyldestgørende beskrivelse af, hvilke læringsmål den enkelte elev har arbejdet med. Systemet vil hjælpe dine elever, hvis de gentagne gange har svaret forkert på noget. Her vil de blive præsenteret for en video eller en fagtekst (hjælpetekst), som beskriver et fagligt indhold, som de kan bruge til at løse opgaverne. Rækkefølgen af de faglige delemner er forudbestemt, da systemet bygger på læringsanalyser, som viser, hvilke forudsætninger der er nødvendige for at nå de endelige læringsmål. Du har som lærer mulighed for at oprette flere læringsgrupper, så du kan bruge det på flere klassetrin. Du kan også oprette flere læringsgrupper, hvis du ønsker, at forskellige elevgrupper i din klasse skal arbejde med forskellige emner. Her er en oversigt over emnerne på hvert klassetrin. Gå til...
Multi 3B

Multi 3B

Multi 3B Gyldendal Halgård MULTI 3B Rikke Teglskov; Bo Kristensen MULTI 3B er den anden af to elevbøger til matematik i 3. klasse. MULTI 3B indeholder syv kapitler med følgende faglige områder: “Andre tal”, “Talpuslerier”, “Vinkler og figurer”, “Brøker”, “Mere statistik og chance”, “Rumfang og areal” og “Matematik i hverdagen”. Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål. Kapitlerne veksler mellem teori, aktiviteter og opgaver og afsluttes med en evalueringsside. Efter hvert kapitel er der desuden to sider med blandede opgaver til repetition af de faglige områder, som eleverne tidligere har arbejdet med. MULTI til 3. klasse består af elevbøger, i-bøger, lærervejledninger og kopimapper til hhv MULTI 3A og 3B. Kolofon MULTI 3B i-bog ISBN 87-625-0591-9 © 2012 Gyldendal A/S, København Brugen og indholdet af abonnementet på denne i-bog er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret. Materialet må ikke kopieres eller distribueres. Print og fotokopier er belagt med Copydan-vederlag. Forlagsredaktion: Stine Kock og Lea Skakon I-bogens rettighedshavere er nævnt i bogens kolofon på side 96 i selve i-bogen. De tilknyttede pdf’er er udarbejdet af bogens forfattere.     Gå til...
Multi 3A

Multi 3A

Multi 3A Gyldendal Halgård   Beskrivelse Rikke Teglskov; Bo Kristensen I-bogen til MULTI 3A er en digital udgave af elevbogen, suppleret med en række digitale resurser – videoklip, lydfiler og interaktive opgaver. I-bogen kan bruges både på iwb og pc og giver læreren mulighed for at supplere arbejdet med elevbøgerne med en meningsfuld brug af iwb og pc.   Kolofon MULTI 3A i-bog ISBN 87-625-0589-6 © 2012 Gyldendal A/S, København Brugen og indholdet af abonnementet på denne i-bog er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret. Materialet må ikke kopieres eller distribueres. Print og fotokopier er belagt med Copydan-vederlag. Forlagsredaktion: Stine Kock og Lea Skakon I-bogens rettighedshavere er nævnt i bogens kolofon på side 96 i selve i-bogen. De tilknyttede pdf’er er udarbejdet af bogens forfattere. Gå til...