Webprøver: Skriftlig fremstilling

Webprøver: Skriftlig fremstilling

Webprøver: Skriftlig fremstilling Gyldendal Fællespakke Holstebro Beskrivelse IT-didaktik i skriftlig fremstilling skriftligfremstilling.gyldendal.dk er et website til dansk i grundskolens 8.-9. klasse. Websitet understøtter lærerens undervisning i skriftlig fremstilling, og indeholder bl.a. oplæg til skriftlig fremstilling, fokuspunkter, delopgaver, genreoversigter, hjælperedskaber til elevens skriveproces og veltilrettelagte evalueringsredskaber læreren. Udviklet af fagkonsulent Forfatterne bag websitet er: Birgitte Therkildsen, lærer, tidl. konsulent i undervisningsministeriet for faget dansk og beskikket censor. Birthe Christensen, lærer, skolebibliotekar og beskikket censor.   Gå til...
Webprøver: Dansk – Læsning og retskrivning 5-6

Webprøver: Dansk – Læsning og retskrivning 5-6

Webprøver: Dansk – Læsning og retskrivning 5-6 Gyldendal Fællespakke Holstebro Diktater Indsætningsdiktater og tekstdiktater med tilknyttede retskrivningsøvelser til 5. og 6. klasse i 3 niveauer. ØvelserØvelserne er ikke bundet til klassetrin, men alene til det niveau eleven arbejder på. Der er øvelser inden for områderne: Bøj udsagnsord Rigtig form Ret en tekst Find ordklassen Sæt komma og punktum Læseprøver Læseprøver til 5. og 6. klasse,hvor der arbejdes med: At søge enkeltinformation i en tekst At koble informationer At læse tekst og grafik sammen At tolke tekster At danne inferenser At sammenfatte ideen med en tekst Individuel prøveafvikling Eleven arbejder individuelt med de læseprøver, diktater og retskrivningsøvelser, som læreren tildeler den enkelte elev, hvilket sikrer, at eleven træner på et niveau, der passer til den enkeltes ståsted. Diktaterne bliver læst op, og eleven kan lytte til teksten det antal gang, han/hun har behov for. Teksterne i læseprøverne kan printes ud, så eleven undgår den vanskelige skræmlæsning.     Gå til...
Webprøver: Dansk -læsning og retskrivning 7. – 9. klasse

Webprøver: Dansk -læsning og retskrivning 7. – 9. klasse

Webprøver: Dansk -læsning og retskrivning 7. - 9. klasse Gyldendal Fællespakke Holstebro   Beskrivelse Forbered eleverne direkte til afgangsprøven De digitale prøver svarer nøje til folkeskolens afgangsprøve i læsning og retskrivning. Prøverne har samme opbygning, samme opgavetyper og samme varighed. Prøverne til 8. klasse er lettere end prøverne til 9. klasse. Prøverne til 7. klasse er differentierede i tre niveauer.     Gå til...
Webprøver: Dansk i tiende

Webprøver: Dansk i tiende

Webprøver: Dansk i tiende Gyldendal Fællespakke Holstebro   Beskrivelse Webprøver til dansk i tiende består af en række øvesæt, der er udformet, så de svarer til de sæt, eleverne møder ved FS10 i skriftlig dansk. Hvert prøvesæt består af tre dele, der kan afvikles hver for sig: læsning og sprogbrug modtagerrettet kommunikation skriftlig fremstilling   Gå til...
Sverige i-bog

Sverige i-bog

Sverige i-bog Gyldendal Halgård   Beskrivelse Bent FaurbyI fagteksten her kan du læse om vores naboland Sverige og hvordan svenskerne lever. Sverige er meget forskelligt fra Danmark selvom det ligger meget tæt på. Her er der store skove og bjerge, hvor der lever mange andre dyr. Gå til...